אליפות הארץ 18.08.2006, תוצאות:

 

שיטה סיבובית

1.בניאמין שיפמן 4 353
2. לב רדזיבילובסקי 4 349
3. אנדרי מלנב 3 334
4. לאוניד שיפמן 3 328
5. פאבל רדזיבילובסקי 3 322
6. איליה שיפמן 2
7. אלקסי מילר 1

Round 1.

Lev - Alexey 34:30
Benny - Andrey 45:19
Ilya-Pavel 25:39

Round 2.

Pavel - Benny 26:38
Leonid - Lev 43:21
Alexey - Ilya 29:35

Round 3.

Benny - Leonid 35:29
Lev-Pavel 33:31
Ilya - Andrey 29:35

Round 4.

Lev - Benny 46:18
Andrey-Leonid 43:21
Pavel - Alexey 50:14

Round 5.

Andrey - Lev 31:33
Alexey - Benny 29:35
Leonid - Ilya 33:31