Israeli Othello Championship, Ramat-Gan, September, 11, 2009.

 

Swiss, 5 rounds, 2 x 30. BW

1. Erez Druk 5
2. Andrey Malnev 4
3. Ilya Shifman 3
4. Alexey Miller 2.5
5. Pavel Radzivilovsky 2 320
Valery Geltser 2 310
7. Leonid Shifman 1.5
8. Lev Radzivilovsky 0