Israeli Othello Championship, Ramat-Gan, September, 12, 2008.

 

Swiss, 5 rounds, 2 x 30. BW

1. Erez Druk 4 416
Ilya Shifman 4 375
3. Lev Radzivilovsky 3 352
Moshe Levi 3 350
Pavel Radzivilovsky 3 334
6. Ilya Greenglaz 2
7. Amos Onn 1